Tonsatta Verk

Följande förteckning gör inte anspråk på att vara komplett

Tonsatta dikter av P D A Atterbom:

Geijer, Erik Gustaf (1783 – 1847):

–  Svanvits sång

Haeffner, Johann Christian Friedrich (1759 – 1833):

–  Hulda Rosa (1814)

–  Lejonriddarna

–  Samloms Bröder till frihetens fana (1813)

–  Sippan

–  Vikingasäten (1814)

Hallnäs, Hilding (1903 – 1984):

–  Blank står himlabågen

–  Månen börjar blinka

–  Upp ur musseltornet

Lindblad, Adolf Fredrik (1801 – 1878):

–  Apelgården

–  Felicias sång

–  Friskt mod

–  Glädjen

–  Jag lever väl som en dufva

–  Jungfrun i lunden

–  Jägar-Chör

–  Romance

–  Som mörka bäckar rinner

–  Sorg

–  Sparven

–  Svanvits sång

–  Trohet

Lindblad, Otto (1809 – 1864):

–  Liten fågel (Studentsång)

Munktell, Helena (1852 – 1919):

–  Fidélité

Möller, Nils Peter (1803-1860)

–  Vindarnas kör

Nordholm, Johan Erik (1788 – 1848):

–  Flickan och jägaren

Peterson-Berger, Wilhelm (1867 – 1942):

–  Apelgården

–  Sommaren kommer

–  Sorg

Rosenberg, Hilding (1892 – 1985):

–  Lycksalighetens ö (Opera)

Sibelius, Jean (1865 – 1957):

–  Vindarnas kör

von Weber, Carl Maria (1786 – 1826):

–  Svärdssång (Översättning. Studentsång)