Medlemsansökan

För att bli medlem i Släktföreningen Atterbom behöver du fylla i en ansökan och skicka in den till styrelsen. Klicka på en av de följande två alternativen för att ladda ner ansökan:

Medlemsansökan / Application for membership( MS Word)
Medlemsansökan / Application for membership (RTF – Windows WordPad eller/or Mac TextEdit)
   

Medlemsavgifter 2019

Aktiv medlem (se stadgarnas §3.1): Kr 150:-
Associerad medlem (se stadgarnas §3.2): Kr 100:-
Äkta makar / sambor: Kr 250:-
 

Membership Fees 2019

Active member (see statutes §3.1): SEK 150:-
Associate member (see statutes §3.2) SEK 100:-
Married couples: SEK 250:-