Litterära Verk

Nedanstående förteckningar gör inga anspråk på att vara kompletta

Litterära verk av Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855):

Blommorna (diktsvit) 1812

Fågel Blå (sagospel i tre äfventyr). 1814-1855 (Utgiven 1858)

Inträdestal i Svenska Akdemien 1839

Litterära Karakteristiker I-II. Utgivna 1870

Lycksalighetens Ö (sagospel i fem äfventyr). 1824-1827

Lyriska Dikter I-III. Utgivna 1863

Minnen från Tyskland och Italien (reseskildring)

Minnesord över Per Ulrik Kernell. Östgöta nations sal i Uppsala 22/5 1824

Minnestal över Konung Carl XIV Johan. Uppsala 1844

Minnesteckningar och tal I-II. Utgivna 1869

Om Skandinaviska Föreningen och Student-uttåget från Upsala till Köpenhamn. Upsala 1844

Phosphoros. En litterär månadsskrift som utgavs i Uppsala 1810-1813

Poesins Historia I-IV

Poetisk Kalender. Utgavs i Uppsala 1810-1822

Rimmarbandet (satirisk pjäs). 1810

Samlade Dikter I-II. Uppsala 1837-1838

Studier till Philosophiens Historia och System. Uppsala 1833

Svenska Siare och Skalder I-VI (litteraturhistoriskt verk). Uppsala 1841-1855

Svensk Litteraturtidning. Utgavs i Uppsala 1813-1824 gemensamt av Atterbom och Vilhelm Fredrik Palmblad

Tal hållet vid Svenska Bibel-Sällskapets Allmänna Sammankomst. Stockholm 1839

Tal hållet i Gutavianska lärosalen med anledning av H K H Arvprins Carl Ludvig Eugéns födelse. 1826

Tal till Ernst Moritz Arndt. 1808 (Publicerat 1837)

Ästethiska Afhandlingar. Utgivna 1866

————-

Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826 (Utgiven av Hedvig Atterbom-Svensson 1911)

Atterboms bref till Schelling (Utgiven av Ruben G:son berg 1918)

P D A Atterbom – Valda skrifter I-VI (Utgiven av Fredrik Böök 1928)Översatta till främmande språk

Der Insel der Glücklichkeit I-II (Leipzich, Tyskland 1831-1833)

Masterpieces of Swedish Literature (Rock Island, Ill, USA 1906)

Menschen und Städte (Hamburg, Tyskland 1947)

Reisebilder aus dem romantischen Deutschland (Stuttgart, Tyskland 1970)

Litteratur om skalden P D A Atterbom

Bergengren, Engdahl, Johnsson, Kernell, Rydén, Svenstedt: Sinnernas Rike – Till Per Daniel Amadeus Atterbom (114 s, Stockholm 1989)

Bergengren, Göran: Med anledning av Atterbom (155 s, Stockholm 2004)

Fryxell, Anders: Atterbom – Striden mellan Akademismen och Fosforismen 1810-1816 (111 s, Stockholm 1860)

Rydén, Mats: Atterboms boksamling 1804 (46 s, Uppsala 2010)