Historik

På initiativ av direktör Torsten Atterbom bildades Släktföreningen Atterbom den 29 juni 2003 i Atterbomhuset, hembygdsgården Hybbeln, Åsbo socken (skalden Atterboms födelseort), Boxholms kommun, Östergötland. Tio släktmedlemmar hade hörsammat kallelsen till släktens första släktmöte där avsikten var att bilda en släktförening. Beslut togs och en interimsstyrelse utsågs bestående av dir Torsten Atterbom ordförande med ledamöterna sekreterare Gabrielle Atterbom-Olmarker och marknadsförare Torkel Atterbom med progammerare Thomas Atterbom som suppleant.

Grundande släktmedlemmar vid mötet 2003 voro hälsoterapeut Ann Rosenqvist-Atterbom, räkenskapsförare Chantal Atterbom, vårdbiträde Elizabeth Atterbom, butiksföreståndare Julie Atterbom, civilekonom Mark Atterbom, studerande Matilda Kaijser Atterbom, IT-specialist Mattias Atterbom, bussförare Per Atterbom, marknadsförare Torkel Atterbom och direktör Torsten Atterbom.

Vid påföljande släktmöte i Atterbomhuset den 1 augusti 2004 antogs bl a föreningens stadgar samt utsågs första ordinarie styrelse vilken konstituerade sig med direktör Torsten Atterbom ordförande, Torkel Atterbom sekreterare och sekreterare Gabrielle Atterbom-Olmarker kassör, med professor Hemming A Atterbom, bussförare Per Atterbom och köpman Johan Olmarker som suppleanter.

Närvarande vid första ordinarie släktmöte 2004 voro: Elizabeth Atterbom, Gabrielle Atterbom-Olmarker, Gerd Atterbom, Hemming A Atterbom, Lennart Olmarker, Per Atterbom och Torsten Atterbom. Genom fullmakt deltogo: Bridget Atterbom, Charlotte “Lotta” Olmarker, Hemming E Atterbom, Johan Olmarker, Mark Atterbom och Mattias Atterbom.

Släktföreningens ändamål framgår av dess stadgar.